Latest Entries
Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi bảy] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ bảy mươi bảy: Khúc dạo đầu bị diệt Triệu thị quay sang mỉm cười với nàng: “Quận chúa, dựa theo quy củ, ngài nên tự mình đem…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi sáu] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ bảy mươi sáu: Quỷ kế gia phả. “Tiểu Vương gia, sao ngài lại ở đây?” Tây Lương Mạt đứng lên, đôi mắt hơi nheo lại hiện lên…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi lăm] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ bảy mươi lăm: Giết ngươi! Tiểu Bạch nhảy lên như cào cào, ra vẻ điên cuồng chui vào trước ngực Tây Lương Mạt, gần đây nó cảm…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi bốn] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ bảy mươi bốn: Hôn sự sơ định Hà ma ma còn chưa dứt lời, con vẹt béo Tiểu Bạch vốn đang quay cuồng trong lồng trúc đột…