Latest Entries
Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ bảy mươi: Ác đè ác (Thượng) Thái Bình Đại Trường Công Chúa đang chuẩn bị xuống lầu về phủ, bỗng nghe đại nha hoàn khác bên cạnh…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ sáu mươi chín] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ sáu mươi chín: Bái sư yêu nghiệt Tây Lương Mạt chỉ cảm thấy cằm bị nắm chặt, bị ép phải ngẩng đầu lên đối mặt với gương…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ sáu mươi tám] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ sáu mươi tám: Bước đầu bố trí sát cục Tây Lương Mạt đành phải gật đầu, dẫn mọi người cùng vào Liên Trai, từ khi Tây Lương…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ sáu mươi bảy_Hạ] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ sáu mươi bảy: Ý chỉ của Hoàng Hậu (Hạ) ​Dư lão thái quân rốt cuộc chịu không nổi đả kích liên tiếp, một cục đờm nghẹn trong…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ sáu mươi bảy _Thượng] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ sáu mươi bảy: Ý chỉ của Hoàng Hậu (Thượng) “Cháu gái quả là may mắn.” Tây Lương Hòa gần như chắc chắn được người chết cháy trong…