Latest Entries
Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi chín] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ bảy mươi chín: Hầu tắm dã tuyền (Thượng) Mà sườn tây Hương Sơn, không biết bao lâu sau, sưới một bụi cỏ, một bóng người giật giật,…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi tám] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ bảy mươi tám: Gặp nạn. “Quận… Quận chúa… Lão thân không… không biết gì hết!” Nghe Tây Lương Mạt nói vậy nữ chủ trì kia cuối cùng…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi bảy] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ bảy mươi bảy: Khúc dạo đầu bị diệt Triệu thị quay sang mỉm cười với nàng: “Quận chúa, dựa theo quy củ, ngài nên tự mình đem…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi sáu] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ bảy mươi sáu: Quỷ kế gia phả. “Tiểu Vương gia, sao ngài lại ở đây?” Tây Lương Mạt đứng lên, đôi mắt hơi nheo lại hiện lên…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi lăm] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ bảy mươi lăm: Giết ngươi! Tiểu Bạch nhảy lên như cào cào, ra vẻ điên cuồng chui vào trước ngực Tây Lương Mạt, gần đây nó cảm…