Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ tám mươi bảy] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương tám mươi bảy: Âm mưu sơ hiện (Hạ) Hắn là chân tiểu nhân, đủ ti bỉ, đủ vô sỉ, đủ ngoan độc, đủ cuồng vọng, nhưng dần dần khiến…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ tám mươi sáu] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ tám mươi sáu: Âm mưu sơ hiện (Thượng) “Không có lý do gì hết, thế gian này nào có nhiều hiểu lầm như thế, chỉ là chưa từng…

[Q4. Chương 7] Chuông gió
Chuông gió / Ngôn tình hiện đại

[Q4. Chương 7] Chuông gió

Chuông gió Vĩ Ngư Edit by Linhmaroon – Quyển 3 – 98. Chương 7 Theo kế hoạch ban đầu, nán lại Giáp Nhung một ngày một đêm rồi, nên tiếp tục lên đường, nhưng bởi vì Nhạc Phong đột nhiên xảy ra “phản ứng cao nguyên” , Quý Đường Đường nhất quyết muốn ở lại thêm … Đọc tiếp

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ tám mươi lăm] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ tám mươi lăm: Phong ba (Hạ) “Sư phụ thánh minh, Đông Phương Bất Bại, văn thành võ đức, duy ngã độc tôn!” “Nha hoàn Đức Vương phủ sao…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ tám mươi tư] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ tám mươi tư: Phong ba (Thượng) đã là con người sẽ không khỏi có ước ao với vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời. “Vương phi cẩn…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ tám mươi ba] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ tám mươi ba: Đêm động phòng hoa chúc (Hạ) “Là người sẽ có dục vọng, yêu thứ ta yêu, hận thứ ta hận, ma ngăn giết ma, phật…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ tám mươi hai] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ tám mươi hai: Đêm động phòng hoa chúc (Thượng) Ngoài Lưu Phương Đường gió đêm hiu quạnh, đêm đông giá rét dị thường, trên màn trời đen như…