Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi bốn] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ bảy mươi bốn: Hôn sự sơ định Hà ma ma còn chưa dứt lời, con vẹt béo Tiểu Bạch vốn đang quay cuồng trong lồng trúc đột…

[Chương thứ bảy mươi ba] Hoạn phi thiên hạ
Hoạn phi thiên hạ / Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi ba] Hoạn phi thiên hạ

Hoạn phi thiên hạ Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Chương thứ bảy mươi ba: Đại ám sát (Hạ) “Sư phụ, sao ngài lại có thể nghĩ một người đơn thuần như ta cũng hèn hạ vô sỉ như ngài được chứ, thực sự là.. khiến ta quá đau lòng.” Tây … Đọc tiếp

[Chương thứ bảy mươi hai] Hoạn phi thiên hạ
Hoạn phi thiên hạ / Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi hai] Hoạn phi thiên hạ

Hoạn phi thiên hạ Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Chương thứ bảy mươi hai: Đại ám sát (Thượng) Sắc mặt Hàn thị trầm lạnh nói: “Giờ Tiên nhi sinh tử chưa rõ, ta không có tâm tư đi đối phó với đứa tiểu tiện nhân kia, nếu ca ca cảm … Đọc tiếp

[Chương thứ bảy mươi mốt] Hoạn phi thiên hạ
Hoạn phi thiên hạ / Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi mốt] Hoạn phi thiên hạ

Hoạn phi thiên hạ Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Chương thứ bảy mươi mốt: Ác đè ác (Hạ) “Không… Các ngươi thả ta ra!” Tây Lương Tiên khó tin mà ra sức giãy dụa, giờ phút này nàng ta có trì độn đến mấy thì cũng nhận ra, những kẻ … Đọc tiếp

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ bảy mươi] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ bảy mươi: Ác đè ác (Thượng) Thái Bình Đại Trường Công Chúa đang chuẩn bị xuống lầu về phủ, bỗng nghe đại nha hoàn khác bên cạnh…