Latest Entries
Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ một trăm mười bảy] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và https://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ một trăm mười bảy: Hòa ly*. *Hòa ly: giống kiểu ly hôn bây giờ, hai bên tình nguyện, hòa ly xong không ảnh hưởng đến ai, có…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ thứ một trăm mười sáu] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và https://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ một trăm mười sáu: Săn bắn kết thúc. “Nhưng mà… Nhưng mà Hàm Ngọc đau quá, tẩu tẩu, Hàm Ngọc đau quá, Hàm Ngọc chảy rất nhiều…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ một trăm mười lăm] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và https://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ một trăm mười lăm: “Vâng, đúng là khéo.” Hà ma ma gật đầu, vừa mạnh mẽ kéo mất chăn của Tây Lương Mạt vừa nói. Tây Lương…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ một trăm mười bốn] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và https://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ một trăm mười bốn: Sóng ngầm cuồn cuộn. “Đồ nhi chỉ cảm thấy Tư Hàm Hương đã chuẩn bị hồi kinh, nếu ta không quay về, chẳng…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ một trăm mười ba] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và https://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ một trăm mười ba: Tiếu ngạo giang hồ. “Hừ, lão tử mặc kệ Nhật Nguyệt thần giáo với tổng quản gì nhà ngươi, vừa rồi kết quả…

Ngôn tình cổ đại - xuyên không

[Chương thứ một trăm mười hai] Hoạn phi thiên hạ

Originally posted on ♣ Pinky Palace ♣:
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Pink Lady & LinhMaroon Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com và https://linhmaroon.wordpress.com Chương thứ một trăm mười hai: Đông Phương Bất Bại. “Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Hoàng đồ phách nghiệp đàm…