[Quăng gạch] Gặp được anh chàng cực phẩm – Ta là Tô Tố

Gặp được anh chàng cực phẩm

Ta là tô tố

Nguồn cv: >>sakurai_sho304 -TTV <<

Thể loại: Hiện đại, hài

Tóm tắt nội dung:

Thế kỉ 21 thiếu nhất là cái gì, nhân tài !

Thế kỉ 21, dư thừa nhất là cài gì, gái già !

Ở thành phố,gái già đã đụng phải cực phẩm nam như thế nào, BT ra sao, lại yêu đến vô lực thế nào, mời mọi người đón đọc trong “Gặp gỡ anh chàng cực phẩm”

Nhân vật chính: Tô Tố, Phú Hắc, Lăng Sắt
Phối hợp diễn: Minh Cung Đẳng