♣ Gặp phải tôi, em thật bất hạnh ♣

Tội Thêm Tội

Giới thiệu

Chương 1.1  1.2   Chương 2.1 2.2  Chương 3.1 3.2   Chương 4.1 4.2 Chương 5.1 5.2

Chương 6.1 6.2   Chương 7   Chương 8   Chương 9  Chương 10

clover-leaf-31001

Chương 11   Chương 12   Chương 13   Chương 14  Chương 15

Chương 16   Chương 17   Chương 18   Chương 19  Chương 20

clover-leaf-31001

Chương 21   Chương 22   Chương 23   Chương 24  Chương 25

Chương 26   Chương 27   Chương 28   Chương 29  Chương 30

clover-leaf-31001

Chương 31   Chương 32   Chương 33   Chương 34  Chương 35

Chương 36   Chương 37   Chương 38   Chương 39  Chương 40

clover-leaf-31001

Chương 41   Chương 42   Chương 43   Chương 44  Chương 45

Chương 46   Chương 47   Chương 48   Chương 49  Chương 50

clover-leaf-31001

Chương 51  Chương 52 (đã sửa)  Chương 53 (đã sửa)  Chương 54 (đã sửa) 

Chương 55 (đã sửa)   Chương 56  (đã sửa)

 Chương 57 (new)  Chương 58 (new)

♥ E-book

*** Tác giả vẫn đang update lại truyện cho nên bản ebook ở trên chỉ là bản trên mạng  thôi nhé. Các chương được chỉnh sửa lại theo bản mới đều đã được đánh dấu, các chương mới mình sẽ post ngay khi có, khi nào hoàn thì sẽ có ebook của bản đầy đủ. Đọc truyện vui vẻ ^^ ***